ADR Warehouse

Werkt u als warehousemedewerker / magazijnmedewerker met gevaarlijke stoffen? Dan bent u volgens het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route) verplicht een gerichte ADR-training te volgen. Met de cursus ADR Warehouse bent u binnen 1 dag volledig voorbereid op het veilig werken met gevaarlijke stoffen in een warehouse/magazijn. Bij een onverhoopt ongeval zult u adequaat kunnen optreden en de gevolgen ervan tot een minimum kunnen beperken.

Inhoud cursus ADR Warehouse

  • Wettelijke voorschriften
  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  • Wat zijn gevaarlijke stoffen?
  • Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen
  • Hoe kunt u gevaarlijke stoffen herkennen?
  • Eisen aan voertuig en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur

½ dag.

Examen en certificaat ADR Warehouse

De cursus wordt afgesloten met een intern examen door VTA Nederland. Bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat ADR Warehouse, met een geldigheidsduur van 2 of 5 jaar.

Locatie

VTA Nederland, Duiven (regio Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar). Komt u uit een ander deel van Nederland? Ook dan bereikt u ons gemakkelijk met onze directe ligging aan de A12. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kunnen wij de cursus incompany verzorgen.