Cursus ADR Basis (U01-4)

Het ADR-certificaat Basis is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. Wilt u uw certificaat ADR Basis halen? Meld u dan aan voor de cursus ADR Basis. Tijdens deze cursus leert u de belangrijkste bepalingen in de ‘Wet vervoer gevaarlijke stoffen’ en het ADR/VLG (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route/reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Aan het einde van de opleiding ADR Basis bent u in staat om de geleerde regels toe te passen en bij calamiteiten deskundig en met gezag op te treden. Het volgen van deze cursus telt mee voor de Code 95.

Inhoud cursus ADR Basis

  • Wettelijke voorschriften
  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  • Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen
  • Eisen aan voertuig en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur en Code 95

2,5 dag van in totaal 14 uur (telt mee in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid | Code 95 voor beroepschauffeurs). U bent verplicht alle lessen te volgen.

Examen en ADR-certificaat Basis

De cursus wordt afgesloten met een extern CCV-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het ADR-certificaat Basis, met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Locatie

VTA Nederland, Duiven. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kunnen wij de cursus incompany verzorgen.

Subsidie

Er zijn branchespecifieke subsidies mogelijk via SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Transport en Logistiek. Wij vertellen u er graag meer over.