skip to Main Content

Gevaarlijke stoffen: cursusaanbod

Gevaarlijke stoffen en Opleiding: een onlosmakelijke combinatie, want training is een essentiële factor voor elke organisatie waar sprake is van het werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Vanuit wet- en regelgeving hebt u immers verschillende verplichtingen waaraan u als organisatie moet voldoen om veilig te kunnen opereren, met zo weinig mogelijk risico voor mens en milieu.

Gevaarlijke Stoffen: van ADR tot PGS 15

Bij het werken met bijvoorbeeld explosiegevaarlijke of licht ontvlambare stoffen staan veiligheid en deskundigheid voorop. Met de cursussen van VTA Nederland bent u voorzien van up-to-date kennis, waarmee u veilig aan de slag kunt! Van ADR Basis tot en met ADR Veiligheidsadviseur Wegvervoer. Maar ook ondersteuning op het gebied van PGS 15, GHS en ATEX kunnen wij voor u verzorgen.