Werkvergunning

Bij de meeste bedrijven zijn er wel afspraken gemaakt over het veilig werken door derden en door eigen medewerkers van bijvoorbeeld de Technische Dienst. De organisatie rondom veilig werken, de bijbehorende formulierenstroom en de naleving van de afspraken verschilt echter vaak per bedrijf. Het is belangrijk hier eenheid en duidelijkheid in te scheppen door middel van een procedure werkvergunning, om de veiligheid van uw eigen medewerkers en derden te kunnen waarborgen.

Opstellen van een heldere procedure werkvergunning

Goed communiceren over veiligheid blijkt in de praktijk echter moeilijker dan gedacht. Een uitgesproken boodschap kan anders worden opgevat dan bedoeld. Ditzelfde geldt voor een geschreven boodschap. Taal, cultuur en opleidingsniveau zijn belangrijke aspecten die het verschil kunnen maken tussen een verzonden boodschap en een werkelijk ontvangen boodschap. De organisatie rondom de werkvergunning vraagt dan ook om maatwerk. VTA Nederland kan u helpen uw boodschappen duidelijk te verzenden en goed te laten ontvangen, afgestemd op de taal en cultuur binnen uw bedrijf. Met een heldere procedure werkvergunning (organisatie, formulieren, scholing en instructie) is miscommunicatie binnen uw organisatie verleden tijd.