OHSAS 18001: trajectbegeleiding voor OHSAS 18001-certificaat

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. De OHSAS 18001-norm ondersteunt het veiligheidsbeleid en managementsysteem dat gericht is op bedrijfsrisico’s en de beheersmaatregelen. Ze sluit aan op andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, waardoor de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem kan worden beheerst. VTA Nederland adviseert en ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van het OHSAS 18001-traject

Creëer met OHSAS 18001 een managementsysteem dat werkt op de werkvloer

Om te kunnen voldoen aan de OHSAS 18001-norm is het niet alleen belangrijk dat het veiligheidsbeleid op papier in orde is, maar ook dat het veiligheidsbeleid geïmplementeerd is op de werkvloer – daar waar de risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Daarom werken wij intensief samen met uw organisatie, op zowel managementniveau als leidinggevend en uitvoerend niveau.