MVO: van advies tot implementatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat bedrijven hun verantwoordelijkheid willen dragen voor maatschappelijke problemen. Ze voeren hun activiteiten uit onder het motto People, Planet & Profit. Ofwel, er wordt ondernomen met respect voor mens en natuur. Om MVO binnen de organisatie in te bedden wordt vaak een gedragscode opgesteld, met daarin de normen en waarden van de onderneming. Ook organisaties die werken met explosiegevaarlijke stoffen (ATEX) kunnen duurzaam werken.

MVO succesvol doorvoeren in uw (ATEX-)organisatie

Wilt u ook maatschappelijk verantwoord ondernemen? En wilt u weten hoe u dat aanpakt of in hoeverre u op de goede weg bent? Wij kunnen MVO binnen uw organisatie ondersteunen, implementeren en begeleiden. Richtlijn hierbij is de ISO 26000-norm, waarbij MVO op meerdere manieren uitvoerbaar is. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsprocessen, van inkoop en productie tot personeelsmanagement, marketing en communicatie. Maar de maatschappelijke betrokkenheid kan zich ook tot buiten het bedrijf strekken, bijvoorbeeld in de vorm van sportsponsoring of een donatie aan een goed doel. Samen met u ontwikkelen we een duidelijke visie op MVO, die kan meebewegen met de ontwikkelingen op dit gebied.