Managementsystemen voor betere veiligheid en gezondheid

Voor het maken van verantwoord beleid op het gebied van veiligheid (onder andere explosieveiligheidATEX, brandveiligheid) en gezondheid is goed management van levensbelang. U volgt daarbij de richtlijnen van de Arbowet en andere wettelijke voorschriften en normen. Maar hoe houdt u het overzicht? Voor het in kaart brengen van uw bedrijfssituatie en het implementeren van de nodige maatregelen is het handig als u kunt terugvallen op een uitgekiend managementsysteem. Wat zijn de voorwaarden voor een dergelijk riskmanagementsysteem? Hoe gebruikt u het efficiënt in de praktijk? En hoe komt u tot een gedegen crisismanagementbeleid?

Opzet en implementatie van uw managementsysteem

VTA Nederland heeft ervaring met verschillende managementsystemen en kan u uitstekend ondersteunen bij de opzet ervan. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden op de weg naar VCA-certificering of bij de implementatie van de OHSAS 18001-norm. Maar wij kunnen ook uw crisismanagementbeleid helpen opzetten of u ondersteunen bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.