skip to Main Content

Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen ADR

Vervoert uw onderneming gevaarlijke goederen over de weg? Of omvatten de werkzaamheden het hiermee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen? Dan is uw onderneming volgens Europese richtlijnen verplicht een of meerdere veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen te benoemen. Maar hoe richt u de functie Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen ADR in?

Taken Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen: toezicht, preventie en meldplicht

De veiligheidsadviseur is belast met het helpen bij de preventie van de risico’s die aan deze activiteiten verbonden zijn, voor zowel personen en bezittingen als milieu. Hij houdt toezicht op het adequaat naleven van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, en is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van noodprocedures en de juiste scholing van medewerkers. Daarnaast geeft hij advies aan de bedrijfsleiding, hij meldt incidenten en stelt het verplichte jaarverslag op.

Veiligheidsadviseur ADR: in dienst of via VTA Nederland?

Vervoert u slechts incidenteel gevaarlijke goederen? Dan heeft u wellicht geen veiligheidsadviseur in vaste dienst, maar u dient wettelijk wel over de expertise van een veiligheidsadviseur te beschikken. Een van de gecertificeerde veiligheidsadviseurs van VTA Nederland staat u graag bij. Hij neemt u de taken uit handen die de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen aan uw bedrijf stelt. Wetgeving, classificatie, identificatie, tankvoorschriften, kenmerking en etikettering van de transportmiddelen, bouw en uitrusting van de transportmiddelen, behandeling van de lading, documenten, verpakkingen, procedures voor verzending, Nederlandse bepalingen en veiligheid worden in overleg met u door ons verzorgd en gecontroleerd. Bovendien stelt onze veiligheidsadviseur uw verplichte jaarverslag op. Wilt u iemand in uw bedrijf laten opleiden tot veiligheidsadviseur? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.