skip to Main Content

Explosieveiligheidsdocument | EVD

Bestaat binnen uw bedrijf het risico op explosie, bijvoorbeeld binnen ATEX-zones? Dan bent u verplicht tot een specifieke risico-inventarisatie die leidt tot het Explosieveiligheidsdocument, ook wel EVD genoemd. De wet stelt specifieke eisen aan het EVD, zowel ten aanzien van de inhoud als de wijze van onderzoek en de deskundigheid van de onderzoeker.

Eisen aan het Explosieveiligheidsdocument

Het EVD dient actueel te zijn en bevat:

 • de stofexplosie-eigenschappen van stoffen;
 • zoneringsinformatie;
 • zoneringstekeningen;
 • preventiemaatregelen ten aanzien van:
  • verspreiding stof;
  • ontsteking;
  • schade aan installatie en gebouw, persoonlijk letsel personeel;
 • instructies en opleidingen;
 • veiligheidsvoorschriften;
 • risicoanalyse en plan van aanpak;
 • overige organisatorische maatregelen;
 • advies/systemen om explosies (en gevolgen) te verminderen.

Betrouwbare EVD-partner

VTA Nederland is expert op het gebied van explosieveiligheidsdocumenten en heeft er reeds meer dan honderd opgesteld, met name in de volgende branches:

 • feed/graanverwerkende industrie;
 • diervoeding/mengvoeders;
 • food: zuivel, bakkerij en overige voedingsmiddelen (suikers, zetmeel, melk- en weipoeder);
 • biogasindustrie, waterschap;
 • afvalverwerking en recycling;
 • houtverwerking;
 • alcoholverwerkende industrie (ethanol, methanol en dergelijke);
 • acculaadruimte,- station, -punt;
 • machine- en apparatenbouw.

Wij kunnen zowel het gehele EVD opstellen als een reeds bestaand EVD toetsen en zo nodig aanpassen.

EurATEX-certificaat

Wanneer wij voor u een EVD opstellen, krijgt u van ons een EurATEX-certificaat. Dit certificaat geeft aan dat uw bedrijf voldoet aan de minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.